Konjiški Zlati grič bo v desetih letih obnovil približno polovico svojih vinogradov

Podjetje Zlati grič se je lotilo obnavljanja svojih vinogradov. Kot je povedal direktor Silvo Žižek, iz dveh razlogov. Prvi je, da so obstoječi vinogradi stari med 35 in 40 let in manjka že precej trsov. Po drugi strani pa želijo sortno sestavo prilagoditi prodajnim potrebam.
Prvi vinograd so obnovili lani. Šlo je za 2,8 hektarja oz. 12.000 trt. Letošnji načrt obnove je še obsežnejši, zajemal bo skoraj 5 hektarjev, na katerih bodo posadili nekaj več kot 20.000 trt. “V naslednjih desetih letih želimo obnoviti po 3 hektarje letno,” pravi Žižek. Vseh vinogradov imajo sicer 70 hektarjev, kar pomeni, da naj bi jih v desetih letih obnovili približno polovico.
Sortiment bodo z obnovami vinogradov nekoliko spremenili in ga prilagodili aktualnim prodajnim potrebam, a bistvenih sprememb na koncu ne bo. Trenutno sadijo traminec, modri pinot, chardonnay in sivi pinot, ne načrtujejo pa sajenja nobene sorte, ki je že ne bi imeli v svojem sortimentu.
Na obdobje obnavljanja vinogradov so se v Zlatem griču seveda dobro pripravili. Poiskali so primerno grozdje, s katerim bodo nadomestili začasen izpad lastnega pridelka. Potrebe po grozdju imajo tako v glavnem pokrite z dolgoročnimi pogodbami z vinogradniki. V naslednjih letih bodo tako odkupovali nekaj več grozdja, dolgoročno pa najverjetneje z obnovljenimi vinogradi sledi povečanje lastnega pridelka in manj odkupovanja grozdja.
V zadnjih letih so v Zlatem griču pridelali približno 950.000 litrov vina. Takšna je tudi kapaciteta kleti, tako da te številke ne nameravajo povečevati, zaradi prodajnih zahtev pa tudi ne zmanjševati. (Jure Mernik)