Kmetija Obrul iz Bezine: Srečne krave, veliko mleka

Obiskali smo enega večjih hlevov tega območja, kjer se krave same odločajo, kdaj bodo jedle, kdaj spale ali odšle na molžo z molznim robotom.

Družina Obrul iz Bezine skrbi za eno številčnejših čred govedi na širšem konjiškem območju. Kljub velikosti kmetije, ki, zanimivo, leži sredi strnjenega naselja, pa je v ospredju zlasti dobro počutje živali, poudari gospodar Marko Obrul. Tako so se v letu 2018 lotili visoke naložbe in izgradili novi, sodobni hlev za 270 glav živine. »Delo v takem hlevu je bistveno lažje, živali pa se v njem počutijo bistveno bolje,« je povedal Marko, ko se pred dnevi z njim in njegovim očetom Martinom sprehodimo med čredo.
Krave pri Obrulovih se lahko skorajda prosto sprehajajo po hlevu. Same se odločijo, kdaj bodo jedle, kdaj spale in kdaj odšle na molžo z molznim robotom. Približno 85 krav molznic je lani skupaj dalo več kot 800 tisoč litrov mleka, kar je največ med dobavitelji Mlekarne Celeia. Poleg njih v prostornem, zračnem in svetlem hlevu prebiva še med 50 in 70 pitancev ter 100 plemenskih telic. Pri Obrulovih se namreč približno vsake tri dni skoti novi teliček ali telička, tako mleko kot meso pa prodajo preko Kmetijske zadruge Slovenske Ko-njice. (N. K.)
Daljšo reportažo preberite v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki izide v petek, 28. aprila.

Poglejte še VIDEO!

Oglas