Kdo se poteguje za županski stol v občini Makole?

V občini Makole se za županski stol potegujejo trije kandidati. Kdo so? Kakšna znanja in izkušnje imajo? Kako so vpeti v lokalno dogajanje, kaj želijo v domači občini spremeniti na bolje?

JOŽEF TROL

Star je 57 let, po izobrazbi je veterinarski tehnik in je zaposlen kot pomočnik veterinarskega inšpektorja na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Celju.

Do zdaj aktiven v lokalni skupnosti
»Na funkcijo župana sem se pripravljal daljše obdobje. V občini Slovenska Bistrica sem bil štiri mandate občinski svetnik. Zraven redne službe in dela na področju občine Slovenska Bistrica sem tudi državni predstavnik na KGZS v dobrobit kmetom in živini. Preizkusil sem se v gospodarstvu in v javni upravi. Menim, da sem si nabral dovolj izkušenj in znanja za upravljanje funkcije župana.«

Če bo župan
»Če bom izvoljen, se bom zavzemal za dialog med svetniki in občani ter občankami občine Makole in za sodelovanje s sosednimi občinami.
Z dobro ekipo lahko narediš ogromno. Želim, da so izbrani dobri občinski svetniki, ki bodo imeli znanje in voljo, da Makole pripeljemo v lepšo prihodnost. Ne zanima me pripadnost, pomembni so volja, znanje in pridnost, pa bo kmalu viden uspeh.
Ne bom podajal lažnih obljub. Najprej moram biti izvoljen, potem se bo pregledalo stanje in investicije, ki že tečejo. Nakar se bom zavzemal za rekreacijski center za vse generacije, željo imam pripeljati v občino Makole spodobno trgovino in bencinsko črpalko, nadaljevala se bo izgradnja optike. Rad bi povezal društva v celoto, da bodo lažje operirali na trgu. Pri vsem tem je treba počrpati čim več evropskih sredstev, saj je proračun prešibek za vse zastavljeno.«

In zasebno?
»Sem rojen Makolčan, po mami Skerbiš iz Starega Grada. Mladostna leta sem preživel v Majšperku in Makolah. Po osnovni šoli me je vodila pot v Ljubljano na srednjo veterinarsko šolo. Po končanem služenju vojaškega roka sem nadaljeval na Biotehniški univerzi, a zaradi finančnih težav pustil študij in se zaposlil, tako sem pomagal do pridobitve izobrazbe bratu in sestri.
30 let sem preživel v Slovenski Bistrici, zdaj pa teče četrto leto v Ložnici pri Makolah, kjer sva si s partnerko Zdenko Krajnc začela graditi novi dom na manjši kmetiji z ogromno živali. Rad delam in uživam v delu,« pravi Jožef Trol.
Rad ima tudi adrenalin. Je član moto kluba in kluba starodobnikov. Če mu dopušča čas, rad leti z ultralahkim letalom, poleti pa si privošči adrenalin na gliserju na morju. Največ časa pa posveča borilnim veščinam. In za konec dodaja: »Verjemite mi, če postanem župan občine Makole, bom delal z vsemi svojimi močmi v dobro občanov in občank.«

 

FRANC MAJCEN

Za sabo ima že dva mandata županovanja, poteguje se za tretjega. Delo je opravljal nepoklicno. Star je 65 let in je upokojen, sicer pa je profesor zgodovine in geografije.

Ponosen na dosedanje delo
»Ponosen sem na dosedanje opravljeno delo. Imamo pa še kar nekaj neizvedenih projektov, smo dobra ekipa (občinska uprava) in imamo še veliko pozitivne energije.
Rad pomagam, če je to možno. Ocenjujem, da so me občani dobro sprejeli, če je to res, pa bo pokazal 20. november.«

Cilji za v prihodnje?
Če bo izvoljen za tretji mandat, se bo v prihodnjih štirih letih zavzemal za:
Izgradnjo optičnega omrežja (s strani operaterja Telemach, ki je letos jeseni delno že pokril naselje Savinsko, smo prejeli obljubo, da bo optično omrežje v letu 2023 razširil na naselja Mostečno, Pečke, Ložnica, Štatenberg, Stranske Makole in Makole. Predvideno je skupaj 450 novih priključkov. Prav tako pričakujemo, da se bo v letu 2023 končno pričel izvajati projekt RUNE, ki naj bi občino pokril z odprtim omrežjem iz centrale v Stopercah – naselja Dežno pri Makolah, Stari Grad, Varoš in Jelovec pri Makolah.)
Dom Krajanov Makole, kot medgeneracijski center. Remont – varovana stanovanja za starejše ali neprofitna stanovanja. Omogočanje brezplačnih prevozov za starejše – projekt »Metuljček«. Obrtno poslovna cona v Pečke. Investicija v most Varoš. Investicija v rekonstrukcijo ceste Mostečno Sestrže, s kolesarsko potjo in pločnikom. Obnova oziroma novogradnje cestne infrastrukture v Starem Gradu, Jelovcu, Dežnem v dolžini vsaj 3 km. Parkirišče pod vrtcem z infrastrukturo za avtodome. Povišanje sredstev za spodbujanje turizma, aktivno vključevanje v turistični destinaciji Haloze in Štajerska. Za mlade družine do 35 leta – vračilo plačila komunalnega prispevka ob vselitvi v objekt.
Spodbujanje za večje aktivnosti vseh društev z organizacijo raznih prireditev v Domu krajanov in na trgu v Makolah. Kolesarske poti v okviru državnega kolesarskega omrežja – Kolesarska pot ob Ložnici do Pečke (del poti EUROVELO) ter povezava Poljčane -Ptuj v Dravinjski dolini.
Povečanje samooskrbe z energijo – s pomočjo evropskih sredstev investicija v sončne elektrarne na javnih stavbah. Spodbujanje ukrepov, ki bodo povečevali samooskrbo s hrano občanov Občine Makole (izmenjava semen starih vrst, spodbujanje vrtičkarstva …) Ureditev manjšega parka na mestu nekdanjega Munga.

Kako živi?
»Živim na Ložnici z ženo Petro in sinom Denisom, ostali trije otroci so z družinami drugje. Najbližje je sin Melvin in to v Leskovcu. Največ mi pomeni družina, še posebno sem ponosen na 9 vnukov.
Prostega časa, ko si enkrat upokojenec, je vedno premalo. Skozi celotno življenje me spremlja glasba, s sinom Melvinom igrava v pop-rock skupini Atlantida. Moji hobiji so tudi planinarjenje, kolesarjenje in slikanje.«

 

MAG. DANILO LONČARIČ

Za župansko mesto se poteguje s podporo stranke SDS. Če bo župan Makol, bo to delo opravljal nepoklicno. Njegov cilj bo, da standard kakovosti bivanja v občini dvignejo na raven, primerljivo s celotno državo.

Izkušnje, znanja, delo
46-letni Lončarič je po Fakulteti za upravo študij nadaljeval, zdaj je magister znanosti državnih in evropskih študij. Trenutno je zaposlen kot strokovni delavec na Centru za socialno delo v Mariboru. Opravljeno ima tudi šolo za ravnatelje ter program za direktorje socialnovarstvenih zavodov.
Izkušnje pri delu v lokalnem okolju si je pridobival od šestnajstega leta preko delovanja v raznih društvih. V javnih funkcijah pa v kraju deluje zadnja štiri leta kot član občinskega sveta ter član več občinskih odborov.
V minulem letu si je nabiral izkušnje tudi na državnem nivoju kot vršilec dolžnosti direktorja Urada vlade za demografijo.

Županovanje je poslanstvo
»Županovanje jemljem kot poslanstvo od ljudi in ne kot funkijo. Delovanje občine želim približati vsakemu občanu in občanki,« pravi Lončarič, ki želi skupaj z občani oblikovati nadaljnji razvoj in preporod občine v smislu kakovosti bivanja v nadaljnjih štirih letih.
Med izhodišči v programu izpostavi: izgradnjo internetnega omrežja oz. optike, izgradnjo nogometnega igrišča z naravno travo, novih garderob, slačilnic ter tribune za gledalce. Nadalje več sredstev za vaške odbore oz. za razvoj vasi. Prav tako več sredstev za vsa društva, ki so po njegovem gibalo razvoja kraja. »Skozi društva se občani najlaže vključijo v družbeno življenje v občini.«
Ustanoviti želi svet za medgeneracijsko sodelovanje ter zgraditi medgeneracijski center (na Remontu). Njegov namen je tudi več sredstev nameniti za štipendiranje mladih. »Namreč želimo takoj pristopiti naproti mladim, da jih štipendiramo že od prvega letnika srednje šole ali fakultete in jih s tem zadržimo v domačem okolju.«

Ključen je dialog
»Ključno vsem izpostavljenim točkam pa je medgeneracijski dialog – se pravi povezano sodelovanje, jasen pogled v prihodnost v dialogu z vsemi deležniki in vsemi generacijami,« dodaja Danilo Lončarič.

Zasebno
Danilo Lončarič je že od rojstva Makolčan, tu živi s svojo družino – z ženo, dvema sinovoma in hčerko. V prostem času se rad posveča športu, predvsem nogometu. Je nogometni trener za vse selekcije.

Oglas