Kam z nevarnimi odpadki?

Kmalu boste lahko svoje nevarne odpadke prinesli na varno. Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev družbe Simbio bo potekala med 7. majem in 13. junijem 2024.

Premična zbiralnica bo stala na kar 90 različnih lokacijah v 12 občinah, kjer Simbio zbira odpadke. Prvi dan bodo lahko svoje nevarne odpadke na varno prinesli občani Šentjurja, saj se bo ekipa za prevzem teh odpadkov nahajala v Loki pri Žusmu in Gorici pri Slivnici. Razpored lokacij in datumov bodo gospodinjstva prejela skupaj s položnicami v začetku maja, najdete pa jih lahko tudi na spletnem mestu Simbia.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev, kot so baterije, barve, pesticidi in zdravila, lahko povzročijo škodo okolju in s tem tudi zdravju ljudi, če se jih ne odstrani pravilno. Z ločenim zbiranjem zagotovijo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. (UC)