Izredni nadzor: Časovni odmik začetka obravnave ni vplival na potek zdravljenja

Foto Uroš Urlep

Izredni strokovni nadzor v Splošni bolnišnici Celje, ki je bil odrejen zaradi razjasnitve poteka obravnave štiriletnega dečka z opečeno nogo, je pokazal, da ta časovni odmik začetka obrav-nave ni vplival na potek zdravljenja, prav tako pri tem ni prišlo do strokovne napake. V bolnišnici pa obžalujejo in so se tudi javno opravičili, da je moral otrok, ki so mu ob prihodu na celjsko urgenco najprej odredili hitri test na okužbo z novim koronavirusom, na rezultate 40 minut čakati v avtomobilu.

Kot je poudarili v. d. strokovnega direktorja bolnišnice, dr. Radko Komadina, bodo pa v celjski bolnišnici v sled tega dogodka izvedli nekaj ukrepov, nekaj so jih že: izvedbo strokovnega nadzora, analizo poteka zdravljenja na skupnih konferencah zdravnikov in varnostni razgovor z osebjem, ki je otroka obravnavalo. »Vse v skladu z internimi akti zavoda,« je dodal Komadina. Dečkove starše so z ugotovitvami izrednega strokovnega nadzora že seznanili in se jim opravičili za način obravnave.

Oglas