Izkoristite ugodne pogoje za postavitev sončne elektrarne

Sončno elektrarno za samooskrbo lahko postavi gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (poslovni odjemalec s priključno močjo 3 x 63A ali manj), ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo. Za sončno elektrarno za samooskrbo ne potrebujete gradbenega dovoljenja, saj zakonodaja definira kot napravo. Jo je pa potrebno postaviti na legalno postavljen objekt (na streho, fasado..) in jo priključiti na notranjo napeljavo objekta, katerega bo samooskrbovala z električno energijo.

Večja, kot je vaša poraba električne energije, prej se vam bo povrnila investicija v sončno elektrarno za samooskrbo. Če je vaša letna poraba električne energije okrog 13.000 kWh, se vam splača postaviti sončno elektrarno moči 12 kW in investicija se vam bo povrnila v približno 6 letih. Če pa je vaša letna poraba okrog 6.000 kW, se vam splača postaviti elektrarno moči 5,5 kW in investicija sem vam bo povrnila v približno 9 letih.

Seveda morate imeti za namestitev elektrarne tudi ustrezen prostor. Najbolj primerna je streha obrnjena proti jugu in naklona okrog 30%. Če je vaša streha obrnjena na vzhod ali zahod, bo vaša elektrarna proizvedla 20 % manj električne energije, kot če bi bili paneli obrnjeni direktno proti jugu, kar pomeni, da se vam doba vračanja podaljša za 25 %. Za elektrarno moči 12 kW rabite okrog 70 m2 prostora, za elektrarno moči 5,5 kW pa okrog 35 m2 prostora.

Lastnik naprave za samooskrbo mora z dobaviteljem skleniti pogodbo o samooskrbi. Z njo se dogovorita, da se oddana električna energija (kWh) kompenzira s prevzeto električno energijo (kWh) v letnem obračunskem obdobju. V primeru, da bo elektrarna proizvedla več električne energije od letne porabe vaše stavbe, boste viške energije dobavitelju prenesli brezplačno. Zato je najbolj optimalno postaviti elektrarno, ki bo letno proizvedla ravno toliko ali malo manj elektrike, kot jo porabite. Vsi, ki boste sočno elektrarno priključili do 31. 12. 2023, vam bo letni obračun ostal tudi po letu 2024, ko za nove elektrarne ne bo več mogoč.

Za postavitev sončne elektrarne za samooskrbo so trenutno na voljo tudi nepovratna sredstva pri Eko skladu v višini 180 EUR na kW inštalirane moči, kar predstavlja 15 do 20 % stroškov investicije.

IZGRADNJA VEČJIH SONČNIH ELEKTRARN

Če imate na vašem poslovnem objektu večjo streho, ki je večji del dneva obsijana s soncem in ste velik porabnik električne energije, potem lahko s postavitvijo sončne elektrarne po PS.2 (bivši Px3) priključni shemi, kjer boste večino proizvedene električne energije uporabili za lastne potrebe, precej znižate vaše stroške porabe električne energije. Če imate optimalne pogoje, se vam lahko investicija lahko povrne že prej kot v petih letih, saj je trenutno odprt tudi razpis Ministrstva za infrastrukturo JR SE OVE 2021, na katerem je tudi za te večje sončne elektrarne mogoče dobiti 20 % nepovratnih sredstev.

Strokovnjaki v našem podjetju Sol navitas d.o.o. vam bodo svetovali, katera elektrarna je najbolj ustrezna za vas, tako s tehničnega kot ekonomskega vidika.