Deset odstotkov še zaostajamo za EU povprečjem

kupna moč
Foto Uroš Urlep

Inflacija, ki smo ji priča v zadnjem času, znižuje kupno moč in spreminja tudi naše nakupovalne navade. Cene so sicer višje tako na letni (9,9 %) kot mesečni (0,8 %) ravni.

Oktobra smo namreč na obeh ravneh imeli inflacijo. Kot ugotavljajo na Statističnem uradu RS (SURS), so k letni rasti cen največ prispevale podražitve hrane, goriv in energije, na mesečno inflacijo pa sta najbolj vplivali sezonska zamenjava oblačil in obutve ter dražja hrana. Letna rast cen je bila 9,9-odstotna, v istem obdobju lani je bila 3-odstotna. Blago se je v povprečju podražilo za 11,8 %, storitve pa za 5,9 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 14,5 %, trajnega blaga za 9,8 % in poltrajnega blaga za 4 %. Na letni ravni so se hrana in brezalkoholne pijače podražile za 17,2 %, v primerjavi z mesecem poprej pa za 2,5 %.

Več podrobnosti o spremembah cen, pa tudi o sami kupni moči lahko preberete v obširnem članku v zadnji številki časopisa Celjan.

Oglas