Ceste bodo čistile tudi Zelenice

pluženjeCeljska občina se je letos odločila, da se dolgoletnemu pogodbenemu izvajalcu, podjetju Vodovod-kanalizacija Celje, pri pluženju in posipavanju cest v okviru zimske službe pridruži javno podjetje Zelenice. Podjetji si bosta delo na območju Celja razdelili.

Zimska služba zajema različne dejavnosti in opravila, ki omogočajo prevoznost cest in zagotavljajo varen potek prometa v zimskih razmerah. V celjski občini jo je doslej v sklopu gospodarske javne službe vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest izvajalo javno podjetje VOC.

Gospodarska javna služba vzdrževanja javnih občinskih cest v celjski občini obsega vzdrževanje 213 kilometrov javnih poti, 133 kilometrov lokalnih cest, 105 kilometrov pločnikov in pešpoti, 8100 kvadratnih metrov javnih površin ožjega mestnega jedra, 20.000 kvadratnih metrov interventnih poti in 31.500 kvadratnih metrov parkirišč v središču mesta.

Zimska služba se izvaja skladno s pravilnikom in izvedbenim programom zimske službe. Dežurna služba neprekinjeno, torej 24 ur na dan in vse dni v tednu, spremlja stanje in razmere na cestah in pločnikih ter v primeru poledice ali začetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne ekipe, ki so zadolžene za pluženje oziroma posipavanje.

Ko nastopi poledica oziroma zapade večja količina snega, dela izvajajo skladno z izvedbenim programom zimske službe. Zimska služba se vedno najprej izvaja v okolici zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, vrtcev in ostalih javnih objektov, na ostalih občinskih cestah pa po vnaprej določenem prednostnem seznamu.