CELJSKO Sodniki celjskega okrožja nočejo stavke, možnosti pa so izčrpane

Ta mesec naj bi za pogajalsko mizo sedli sodniki in predstavniki vlade. Osrednja točka bodo prejemki sodnikov, v zvezi s tem pa tudi njihov položaj na lestvici javnih uslužbencev.

Nezadovoljstvo z razmerami je občutiti tudi v celjskem sodnem okrožju, kjer stavko sodnikov omenjajo le kot skrajno sredstvo, saj morajo pri tem upoštevati stroge zakonske omejitve. Sodniki tudi nimajo možnosti sindikalnega boja.

Sistem nagrajevanja že poldrugo desetletje sodnikom ne priznava več dodatka za nezdružljivost funkcij. Ob zadnjem izplačilu je najnižja sodniška bruto plača v celjskem okrožju znašala slabih 2700 evrov, okrožni sodniki svetniki pa prejemajo 3500 evrov bruto.

Od 71-ih sodnikov jih je večina razporejenih od 50. do 54. plačnega razreda, pet je specializiranih in njihovi prejemki so za časa reševanja specializiranih zadev višji.

Občutiti je tudi velik generacijski razkorak, saj med mladimi pravniki pojenja zanimanje za sodniško delo, kajti na Celjskem bi težko našli sodnika, mlajšega od 40 let.

Več preberite v najnovejši številki Celjana.

Oglas