CELJE Zapor je še vedno prenatrpan

Po zadnjih podatkih državne uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je celjski zapor, ki je po velikosti peti v državi, še vedno prenatrpan.

V njem je prostora za 97 zaprtih oseb, trenutno pa je v celicah nastanjenih 109 kaznjencev in pripornikov.

Med štirinajstimi slovenskimi zavodi za prestajanje kazni zapora je samo pet takšnih, kjer kapacitete niso presežene. Po stopnji prezasedenosti je celjski zavod na šestem mestu.

Med prejemniki nagrad, priznanj in pohval, ki so jih nedavno podelili v okviru Dneva uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, pa je tudi četverica celjskih zaporskih delavcev.

Pohvalo za uspešno in dolgoletno delo so tako prejeli Jelka Brodnjak, Milan Komplet in Janez Stiplošek iz celjskega Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora, pohvalo za dosežke pri sodelovanju na področju izvrševanja kazenskih sankcij pa je dobila Marija Šantek iz Zavoda Rinka, ki deluje v sklopu celjskega zapora.

 

Oglas