CELJE Zadevo »otrok v avtu« pomaknili v september

Celjska kazenska sodnica Maja Manček Šporin dopoldne ni mogla nadaljevati sojenja Tilnu Novaku in Tei Kotnik, ki sta obtožena povzročitve smrti iz malomarnosti in zanemarjanja mladoletne osebe.

Gre za lanski primer iz Sv. Lovrenca pri Preboldu, ko je obtoženkin še ne dveletni sin zaradi pregretja umrl privezan na zadnjem sedežu črnega BMW. Obtožena sta se medtem mudila v hiši.

Zaradi kadrovskih težav iz celjskih zaporov niso mogli privesti Novaka, so pa ponudili možnost videokonference.

Sodnica na to ni pristala, je pa prebrala vnaprej pripravljeno protestno izjavo, v kateri je med drugim spomnila, da uvedba pripora očitno ne zadošča več za zagotovitev navzočnosti obtoženih na glavni obravnavi. Te zato odpadajo in vlečejo v nedogled, na kar pa sodišče nima vpliva.

Sojenje z zaslišanjem osmih prič nadaljevalo v začetku septembra,