CELJE Trojica zdravnikov zavrača krivdo za smrt 35-letnika

Celjska kazenska sodnica Maja Manček Šporin je popoldne sklenila razširjeni predobravnavni narok za zdravnike celjske bolnišnice, ki so obtoženi malomarnega zdravljenja in opustitve dolžnega ravnanja.

Odgovorni naj bi bili za smrt 35-letnega Velenjčana Dejana Mrkonjiča, ki je v pred 13 leti v bolnišnici umrl zaradi sepse.

Potem, ko je Zlatan Tkalec sporočil, da se današnjega naroka ne namerava udeležiti, je sodnica sklenila, da bo glavno obravnavo, kjer bosta na zatožni klopi še Jana Pečovnik in Branko Breznikar, začela potem, ko bodo prejeli komisijsko izvedensko mnenje ljubljanske medicinske fakultete.

Izvedenca, ki je izdelal prvo mnenje, so razrešili, saj je sodeloval v interni preiskavi celjske bolnišnice, ta pa je pokazala na nekatere nepravilnosti.