CELJE Odslej tudi študij fizioterapije Alma Mater

Za Mursko Soboto, Mariborom, Ljubljano in Koprom bo s tem študijskim letom tudi v Celju mogoč vpis na študij fizioterapije po programu Alma Mater Europaea, ki so ga v Celju predstavili včeraj.

Kot posebej organizirano enoto ga bodo v sodelovanju z lokalnimi zdravstvenimi inštitucijami izvajali v prostorih Hotela Celeia na Mariborski cesti.

Študijski program so narekovale povečane potrebe po izobraževanju fizioterapevtov, veda pa se je v zadnjih 15 letih razvila v samostojno akademsko disciplino, meni predsednik Alma Mater dr. Ludvig Toplak. »Slovenija že dlje časa čuti povečane potrebe po izobraženem kadru fizioterapevtov. Naša vizija je bila vedno nasloviti deficitarna področja in zagotoviti kakovostno izobrazbo tam, kjer so potrebe največje. Alma Mater Europaea to vizijo uresničuje ne le v Sloveniji, tudi širše v tem delu Evrope.«

Po tem programu se v naši državi izobražuje blizu 150 študentov.