CELJE Novi direktor celjskih zaporov naklonjen selitvi zavoda

»Korenitih sprememb glede na svoja predhodnika ne načrtujem. Bil sem vseskozi vpet v vodenje zavoda, zato bi z nekaj malimi korekcijami in osvežitvami nadaljeval njuno pot«, je napovedal Tomaž Bračko, ki je z oktobrom zasedel direktorsko mesto celjskih zaporov.

Čeprav je korona in z njo povezani začasni izpusti iz zaporov v Celju izpraznila nekaj zaporniških postelj, so jih hitro popolnili s premestitvami od drugod. »Zdaj smo že skoraj na zgornji meji dopustnega, osnovno zmogljivost 97 ležišč pa smo že davno presegli.«

Bračko zato zelo podpira gradnjo novih zaporov (predvidoma na lokaciji ob avtocesti), v projektu je tudi sam vsebinsko sodeloval. »Prednost obstoječe lokacije je, ker imamo vse pri roki in dodatni transportni niso potrebni, toda zgradba šteje že 210 let in je nefunkcionalna tudi z vidika same varnosti zavoda. Kot takšna je neprimerna za prestajanje kazni. Z novim zaporom bi izboljšal pogoje tudi zaposlenim in obiskovalcem.«

Oglas