Celje: Fotohiša Pelikan je kulturni spomenik lokalnega pomena, bo nekoč tudi državnega?

Pelikanova hiša na Razlagovi 5 je kulturni spomenik lokalnega pomena, to so na zadnji seji z odlokom potrdili celjski mestni svetniki. Kot so v obrazložitvi pojasnili pripravljavci, z razglasitvijo spomenika lokalnega pomena želijo tovrstni kulturni dediščini omogočiti boljše pogoje varovanja, pričevalnost oziroma dostopnosti spomenika širši in strokovni javnosti. Bistveno pa pomen razglasitve spomenika Mestni občini Celje omogoča večje možnosti pri prijavah na javne razpise na Ministrstvu za kulturo RS in EU, kar je pokazala praksa pri dosedanjih pogojih za prijave.

»Glavni namen pospešitve te razglasitve je, da se lahko lažje prijavljamo na razpise, ki se tičejo kulturnih spomenikov. Naš dolgoročni cilj pa je, da se celotna Fotohiša Pelikan razglasi za spomenik državnega pomena, kot je sedaj to že stekleni Pelikanov atelje,« je za Celjana pojasnil dr. Tone Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje (MNZC).

Hiša s steklenim fotografskim ateljejem kot celota predstavlja izjemno redkost v slovenskem in širšem srednjeevropskem prostoru. Na ZVKD so zelo veseli, da bo ta celota s projektom Fotohiša Pelikan v prihodnje na novo zaživela. Strokovne podlage za razglasitev Pelikanove hiše v Celju za kulturni spomenik lokalnega pomena so na ZVKDS, OE Celje, pripravili v sodelovanju z MNZC, kjer so poskrbeli za del, ki obravnava premično dediščino, odlok pa je bil sprejet v sodelovanju z Mestno občino Celje, ki je tudi lastnica objekta.

Oglas