Bralni krog

Kristina Blazinšek iz Štor je aktivna prostovoljka za pomoč ljudem in živalim, aktivna je namreč v obeh društvih, Humanitarnem društvu Vera ter Društvu proti mučenju živali Celje. Sama pa je že tretjič organizirala Bralni krog, ki poteka kar pri njej doma, kamor rada povabi svoje prijateljice. Te se, kot smo slišali, uric druženja rade udeležijo.