Bistriško: Največ strahu povzročajo plazovi

Kakšno je stanje po minulih poplavah in neurjih na bistriškem koncu?

Občina Slovenska Bistrica v poplavah ni doživela večjih nesreč in velike škode oz. je ta neprimerljiva s tistimi od drugod. Poveljnik Civilne zaščite Slovenska Bistrica poroča, da se je na Bistriškem sprožilo pet plazov, od tega so trije večji. Zaradi plazenja je bilo huje ogroženo le eno gospodinjstvo, trenutno se izseljenima išče nova namestitev. Ocen nastale škode še ni. In kako potekajo sanacije? Trenutno je največ pozornosti namenjene sanacijam plazov – to so dolgotrajni procesi, pravi poveljnik Civilne zaščite Slovenska Bistrica Branko Hojnik. Tekom današnjega ali jutrišnjega dne pričakujejo geomehanika, ki bo ocenil, kje in kakšna je morebitna ogroženost glede nevarnosti plazenja. Ker v lokalnem okolju ni velike potrebe po odpravljanju škode, se lokalna gasilska društva odpravljajo pomagati na območja, kjer je pomoč nujno potrebna. Trenutno so v stanju organiziranja in pisanja seznamov, kdo bo odšel kam.

Potok Bistrica, ponedeljek, 7. avgust

Na območju Poljčan je reka Dravinja presegla bregove in se razlila po poljih, pojavile so se številne poškodbe na cestni infrastrukturi, bankinah in jaških za vodo. Zaradi poplavljenega cestišča so bile zaprte tri ceste, a zdaj so že posledice razlitja Dravinje odpravljene, vse ceste so prevozne. Gasilci PGD Poljčane so opravili nekaj intervenciji – predvsem črpanje vode iz kletnih prostorov in reševanje dveh vozil, ki sta zašli na poplavljeno cesto. Prav tako so prekrili obstoječi plaz. Civilna zaščite je odredila evakuacijo stanovalcem v hiši blizu plazu. V Občini Poljčane ni bila poplavljena nobena hiša, soočali pa so se z zalitimi kletnimi prostori.

Dobro so jo odnesli tudi v Občini Makole, poveljnik Civilne zaščite Občine Makole Jasmin Kaljun pravi, da niso rabili evakuirati nikogar. Imeli so en zemeljski plaz, ki pa so ga gasilci zavarovali. Sicer so v pripravljenosti na posredovanje, a velikega števila klicev ne beležijo. Razlivanje Dravinje je sicer v soboto Makole, Varoš in druge kraje na desnem bregu Dravinje odrezalo od sveta, a to za ta predel ni nič nenavadnega, pravi poveljnik Civilne zaščite Občine Makole. Takšna poplavljanja se ponavadi dogajajo jeseni in ceste ostajajo neprevozne od 6 do 12 ur, še dodaja.

Tudi v Oplotnici so trepetali. Zaskrbljujoč je bil vodostaj potoka Oplotniščica, občane so pozvali k preventivnemu delovanju, k zaščiti pred možnostjo vdora vode. Na območju celotne občine se je sprožilo več zemeljskih plazov, ki na srečo niso ogrozili življenj. Aktivirana je bila osrednja gasilska enota PGD Oplotnica in gradbena mehanizacija. V prihodnjih dneh še lahko pričakujemo zdrse zemeljskih plazov zaradi velike količine padlih padavin, so dodali v Štabu CZ Občine Oplotnica.