Župani mestnih občin o drugem proti korona zakonu in sproščanju ukrepov

Župani mestih občin so se sestali na videokonferenčnem sestanku skupščine Združenja mestnih občin Slovenije. Razpravljali so o predlogih v zvezi z drugim proti korona zakonom, sproščanju ukrepov in o izvedbi čistilne akcije, ki bo zadnjo aprilsko sredo.

Župani mestnih občin predlagajo ponovno odprtje knjižnic, muzejev in galerij, živalskega vrta in podobnih ustanov. Predlagajo tudi, da NIJZ pripravi smernice, ki bi gostincem omogočile, da na varen način odprejo gostinske terase. Za obdobje do odprtja šol predlagajo obratovanje mestnega linijskega prometa po nedeljskem urniku, menijo pa tudi, da bi morala Vlada omogočiti čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev na način, da se omeji velikost skupin in določi prednostne kriterije za uporabo storitve predšolske vzgoje.

Dogovorili so se za izvedbo čistilne akcije, ki bo potekala v vseh mestnih občinah, k sodelovanju pa vabijo občane, društva in vse ostale organizacije. Podrobnejše informacije o izvedbi v posameznem mestu bodo objavljene na spletnih straneh mestnih občin. Z dogodkom želijo mestne občine ne le obeležiti dan Zemlje, ampak tudi krepiti povezanost družbene skupnosti in zavest o skrbi za čisto okolje.

Zaradi nemotenega procesa upravljanja na lokalni ravni je po mnenju županov nujno, da novi proti korona zakon med delodajalce, ki so upravičeni do spodbud, uvrsti tudi občinske javne zavode (vrtce, muzeje, knjižnice itd.) in javna podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe. Med drugim so opozorili tudi na likvidnostna tveganja občin zaradi novih plačilnih rokov, ki veljajo za javno upravo. Predlagajo, da bi za občine veljal enotni 30-dnevni plačilni rok, tako za račune, kjer občine nastopajo kot upnik, kot tudi za plačila računov, plačanih s strani občin.