Zreški in vitanjski gasilci z občinama podpisali nove pogodbe

Anekse k pogodbam o opravljanju nalog zaščite in reševanja z vsemi službami, ki delujejo v občinah Zreče in Vitanje, sta pred dnevi s predstavniki več organizacij podpisala župana mag. Boris Podvršnik in Slavko Vetrih. Ob tem sta oba izpostavila dobro delo vseh društev, katerih člani nesebično pomagajo soljudem. Pohvalila pa sta tudi dobro organizacijsko delo na nivoju društev in gasilske zveze.
V prostovoljnih gasilskih društvih, ki delujejo znotraj Gasilske zveze Zreče-Vitanje, letos večjih naložb ne načrtujejo. Občina Zreče je za vse podpisnike pogodb skupaj zagotovila 95 tisoč evrov. Največji delež gre gasilcem. Iz vitanjskega občinskega proračuna za leto 2020 za gasilce namenjajo dobrih 40 tisoč evrov. Koliko denarja bo prejel kdo, pa v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (J. M.)
Foto: Občina Zreče