Zreče: začeli z mulčenjem drevesnih panjev

Mulčenje bodo izvedli na treh območjih: Planinka (3,5 ha), Mulejev vrh (5,5 ha), Obrolovo (1 ha).

Občina Zreče kot partner v projektu ‘Vizija Pohorje 2030’ skupaj z Zavodom RS za varstvo narave sodeluje pri mulčenju in strojni odstranitvi drevesnih panjev (štorov). “Gre za ukrepa, ki sta potrebna za dolgoročno vzpostavljanje primernih pogojev za trajnostno in ekonomično rabo travišč,” so pojasnili na Občini. Po izvedbi postopka zbiranja ponudb so aprila podpisali pogodbo z najugodnejšim pobudnikom za izvedbo del, podjetjem Matevžič, d.o.o. iz Oplotnice. Pogodbena vrednost je 39.000 evrov brez DDV. V začetku avgusta so začeli z deli na terenu, najprej na območju Obrolovega. Mulčenje drevesnih panjev bodo sicer izvajali na območju državnih, občinskih in zasebnih zemljišč, na skupno desetih hektarjih površine. V ta namen so tudi pridobili ustrezna soglasja zakupnikov zemljišč ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. (Jure Mernik)
Foto: Občina Zreče

Oglas