Zreče: Vsi dijaki Srednje poklicne in strokovne šole uspešni na maturi

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, ki ima programe strojni tehnik, gastronomija in turizem, so maturo opravili vsi dijaki. Po besedah ravnateljice-direktorice Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče mag. Jasmine Mihelak Zupančič so z rezultati zelo zadovoljni. Ob tem velja izpostaviti dejstvo, da so vsi tisti dijaki, ki so na maturi izbrali angleščino za dosežen nivo znanja (B1) prejeli poseben certifikat.
Uspešni so bili tudi udeleženci izobraževanja odraslih. In sicer je poklicno maturo uspešno opravilo 13 udeležencev; od tega 2 v programu strojni tehnik (PTI) poklicno izobraževanje; 2 v programu ekonomski tehnik (PT) poklicni tečaj, Eva Levičnik Pernat je zlata maturantka ter 9 udeleženk v programu predšolska vzgoja.

V ponedeljek pa bodo znani rezultati splošne mature. V letošnjem spomladanskem roku se je v Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče na splošno maturo tudi prijavilo vseh 53 dijakov zaključnih letnikov na gimnaziji.