Zreče: na izredni seji o oktobrskem izpustu kromovih par iz Uniorja; Unior bo meritve izvajal pogosteje

Na sinočnji izredni seji občinskega sveta v Zrečah so razpravljali o oktobrskem izpustu kromovih par iz Uniorja.

Po dobrih treh urah razprave so sklenili, da naj Unior meritve izpustov iz obrata za galvanizacijo opravlja pogosteje, kot mu nalaga okoljevarstveno dovoljenje, in o rezultatih obvešča lokalno skupnost. Kemijske analize krvi zaposlenih, ki so v času dogodka na strehi obrata odpravljali okvaro, kažejo, da ti niso bili spojini izpostavljeni v taki meri, da bi to lahko negativno vplivalo na njihovo zdravje, kljub temu, da so bili najdalj in najbližje izvoru izpusta.

Spomnimo: kaj se je zgodilo 25. in 26. oktobra

Član uprave zreškega podjetja Branko Bračko je uvodoma poročal, kaj se je v podjetju dogajalo 26. oktobra lani, ko so jih zaposleni obvestili, da so na avtomobilih, parkiranih v bližini obrata za galvanizacijo, opazili rjave madeže oziroma kapljice.
Ugotovili so, da je (verjetno že dan prej, tako navajajo v poročilu) prišlo do tehnične okvare na napravi za odsesavanje hlapov iz kromovih kadi, ki so jo nekaj mesecev pred tem, to je avgusta 2022, posodobili. V okolje tako ušla neznana koncentracija kromovih par, ki vsebujejo tudi nevarni šest valentni krom .
O dogodkih, ki so sledili, smo podrobneje že poročali TUKAJ.

Unior: kaj so storili, da se ne bi ponovilo?

Bračko je svetnikom  predstavil tehnične in druge ukrepe, ki so jih uvedli, da do podobnih dogodkov ne bi več prihajalo oziroma da bi tveganje zanje karseda znižali.
Med drugim so okrog naprave vgradili bele plošče in izpust obarvali belo, da bi morebitno ponovno uhajanje strupene snovi hitro opazili. Vgradili so tudi merilce pretoka znaka, ki bi jih na morebitno nepravilno delovanje pretoka zraka opozoril. Posodobili so protokole obveščanja javnosti za podobne primere. V Uniorju namreč priznavajo, da so ob oktobrskem dogodku ravnali narobe, saj o tem niso obvestili centra za obveščanje niti javnosti.
»V tistem trenutku sploh nismo razmišljali o tem, da bi dogodek lahko imel negativne posledice na zdravje, saj sodelavci, ki so bili v času dogodka v neposredni bližini, niso poročali o kakšnih zdravstvenih težavah. Poznamo namreč koncentracije, ki so v teh postopkih, poznamo koncentracije, ki gredo preko odsesavanja v okolico, so merjene in največ na tretjini mejnih vrednosti. Da nismo obvestili 112, je bila napaka,« je priznal Bračko in obljubil, da bodo v prihodnje, če bi prišlo do podobnega primera, ravnali drugače.

Stroka: ocenjujemo, da ni prišlo do vpliva na zdravje

Dr. Janja Turšič z Agencije RS za okolje je zbranim predstavila rezultate meritev vzorčenja tal, ki so jih izvedli šele 18. novembra lani, torej skoraj mesec dni po dogodku, o katerem so izvedeli šele iz medijev. V odvzetih vzorcih so bile izvedene analize celokupne vsebnosti kovin (kadmij, baker, nikelj, svinec, cink, živo srebro, kobalt, molibden, arzen) in šest valentni krom.
»Rezultati analiz kažejo, da so vse izmerjene vrednosti celokupnih spojin pod mejno vrednostjo, vsebnost 6-valentnega kroma pa pod mejo kvantitativne določitve. Izmerjene vrednosti kroma so v mejah naravnega ozadja,« je pojasnila Janja Turšič.
Ena vodilnih strokovnjakinj za krom dr. Radmila Milačič z Instituta Jožef Stefan je zbranim predstavila kemijske značilnosti 6-valentnega kroma, o katerih smo podrobneje že pisali TUKAJ.
Med drugim je pojasnila, da se nevarni 6-valentni krom v naravi hitro spremeni v nenevarno (oziroma bistveno manj nevarno) različico, t.i. 3-valentni krom. Strupeni krom se v stiku z organsko snovjo, denimo listjem, travo, mikroorganizmi, hitro reducira v nenevarno obliko, kar pomeni, da tudi ne more obstajati v hrani rastlinskega in živalskega izvora.
Kaj se je zgodilo s 6-valentnim kromom po izpustu iz obrata Unior v okolje? Krom, ki je prekril strehe, betonske in asfaltne površine, travnike in druge površine, se je v stiku z organsko snovjo reduciral v nenevarno obliko, zato ocenjuje, da je bila nevarnost za okolje minimalna, dolgoročnih posledic pa ni bilo.
Kaj je povzročilo poškodbe na avtomobilskem laku? Krom se je v stiku z vodo pretvoril v šibko kislino, ki je dovolj korozivna, da je na avtomobilskem laku pustila korozijske poškodbe, ki jih je bilo možno s poliranjem odstraniti, je pojasnila.

Rezultati analize krvi

Da naj ne bi prišlo do škodljivih vplivov na zdravje ljudi kažejo tudi rezultati analiz krvi delavcev, ki so po dogodku odšli na streho, da okvaro odpravijo in so bili dlje časa najbližje izpustu.
Za primerjavo so v študijo vključili tudi delavce iz galvane, ki niso bili na strehi, in delavce, ki ne delajo v galvani.
Rezultati kažejo, da so koncentracije kroma nizke in primerljive tistim, ki jih poročajo drugod v svetu. Koncentracije niso pokazale bistvenih razlik med tistimi, ki so (po zagotovilih Uniorja brez zaščitne opreme) na strehi obrata odpravljali okvaro in drugimi, vrednosti so celo nižje od maksimalnih izmerjenih koncentracij v neizpostavljeni populaciji, je ugotovila Radmila Milačič.
»Zato lahko sklepamo, da je bila izpostavljenost prebivalcev Zreč, ki so se v času dogodka gibali v bližini obrata Unior, minimalna in tudi ni imela negativnih posledic na njihovo zdravje. 6-valenti krom se je v okolju zreduciral in ne predstavlja nadaljnjih nevarnosti za zdravje ljudi, živali in za okolje.«

Svetniki Gibanja Svoboda: vseh odgovorov nismo dobili

Pobudo za izredno sejo na to temo so podali svetniki Gibanja Svoboda. Predlagali so, da bi neodvisna pooblaščena institucija odgovorila na pomembna vprašanja, na katera včeraj niso dobili odgovorov.
»Torej, kdaj je dejansko prišlo do povečanih izpustov 6-valentnega kroma v ozračje, kako dolgo je trajalo to obdobje, predvsem pa, kakšna je bila količina tega kroma. Nekateri indici namreč kažejo, da bi lahko povečani izpusti trajali že od lanskega avgusta, ko so med remontom naprave za prezračevanje za 30 odstotkov povečali pretok zraka iz procesa glavane v ozračje,« je izpostavil svetnik Gibanja Svoboda Vladimir Kukavica.
Omenjeni strokovnjakinji iz Agencije za okolje in Inštituta Jožef Stefan sta pojasnili, da teh podatkov zaradi zgoraj omenjenih značilnosti 6-valentnega kroma ni mogoče (več) pridobiti, predlagan sklep tako ni bil sprejet.
V Uniorju sicer ne morejo z gotovostjo ugotoviti, kdaj točno je prišlo do okvare, je bilo to 25. oktobra ali že prej. Prav tako ne morejo ne potrditi ne zanikati domnev, da bi do povečanih izpustov 6-valentnega kroma v ozračje lahko prihajalo že prej, torej dlje časa, domnevajo pa, da bi to opazili. Temu je pritrdila tudi Milačič, saj bi na dlje trajajoče uhajanje nevarne snovi pokazale vsaj meritve mivke na igrišču za odbojko, saj mivka nima toliko reducentov, ki bi 6-valentni krom pretvorili v 3-valentnega.

Je 26. oktobra zjutraj deževalo?

Kar nekaj časa so v razpravi ugotavljali, ali je v Zrečah 26. oktobra okoli 7. ure zjutraj zares deževalo in močno pihalo, kot zatrjujejo v Uniorju. Dež in veter naj bi namreč pripomogla k temu, da se je nevarna snov hitro sprala iz ozračja in s tem nevarnost zmanjšala.
Predstavnica Agencije za okolje nima podatkov o vremenu v Zrečah, saj tam ni uradne vremenske postaje. Najbližji sta namreč v Slovenskih Konjicah in na Rogli, ki pa ne kažeta, kakšno je bilo tedaj vreme v Zrečah.

Sklep: Unior bo meritve opravljal pogosteje

Po dobrih treh urah razprave so naposled svetniki sprejeli sklep, da naj Unior meritve teh emisij opravlja pogosteje, kot mu to nalaga okoljevarstveno dovoljenje, denimo vsakega pol leta, in o tem obvešča lokalno skupnost.
»Pri tem gre predvsem za dobro voljo Uniorja, saj Občina samostojnemu pravnemu subjektu ne more nalagati obveznosti. Pogostejši monitoring bo dajal boljše rezultate,« je dodal župan Boris Podvršnik.
(Nina Krobat)

Oglas