Zreče: Komu letošnje kovane vrtnice?

V turistični občini Zreče med občani spodbujajo kulturo urejenosti okolja tudi s podeljevanjem kovanih vrtnic.

Gre za tradicionalno akcijo Turističnega društva Zreče, ki je po besedah predsednice društva Marinke Kovše med domačini dobro sprejeta, saj se zavedajo, da je urejeno okolje pomembno za kakovost bivanja. Prispeva pa tudi k urejenemu izgledu, ki je v lokalni skupnosti s turističnimi ambicijami še toliko bolj dobrodošlo.

Zmagovalci
Tako so tudi letos izpostavili občanke in občane, ki so se čez vse leto trudili in skrbeli za urejenost svojih domov, podjetji, lokalov blokov, vasi in kmetij. Letošnje kovane vrtnice so tako v kategoriji Individualen hiše prejeli Darinka in Franc Petek iz Ulice 12. oktobra 9; Zreče; v kategoriji Vasi se je najbolje odrezala vas Zlakova; v kategoriji Kmetij pa kmetija Karoline in Franca Podkrajška iz Zlakove. Hotel pod Roglo Zreče je prejemnik kovan vrtnice v kategoriji Podjetja in obratovalnice, stanovanjski blok Cesta na Roglo 11/c pa v kategoriji Stanovanjski bloki.
Člani Turističnega društva Zreče se zahvaljujejo vsem krajankam in krajanom, ki skrbijo za urejeno okolje. Po besedah predsednice društva, pa se tokrat še posebej zahvaljujejo predsedniku Krajevne skupnosti Zreče Marjanu Jelenku za podporo in pomoč pri izvedbi dogodka.

Oglas