Zreče: cilj je, da bi se v jezeru kopali

Dolgoročen cilj je, da bi zreško jezero postalo kopalno, vendar ga bo treba pred tem temeljito očistiti, predpogoj je tudi, da Zrečani na tistem območju uredijo kanalizacijski sistem. Župan mag. Boris Podvršnik je pred kratkim povedal, da ureditev kanalizacije načrtujejo v dveh do treh letih. Občina Zreče pa se je skupaj s partnerjema – Univerzo v Mariboru in podjetjem Unitur, s projektom ‘Zaživimo z Zreškim jezerom’, ki naj bi dal nekaj odgovorov na to, kako naj se tega posla lotijo, prijavila na javni razpis. Podvršnik je prepričan, da je jezero, ki je sicer v lasti Uniturja, velik turistični potencial. Predvsem v poletnih mesecih bi z njegovo revitalizacijo lahko dosegli precejšnjo atraktivnost. Ko bodo jezero očistili, naj bi začeli iskati še vire za ureditev plaže, pomolov, … (Jure Mernik)