Zrečani imajo v načrtih nov center

Danes območje med zreškim vrtcem in trgovino Spar predstavlja pretežno gozd, najkasneje v dveh ali treh mandatih pa naj bi ta del Zreč postal eden najbolj živahnih delov mesta. Na Občini Zreče načrtujejo, da bodo do konca leta sprejeli občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), na podlagi katerega bodo postopoma uredili približno 2,4 hektarja veliko območje.
Na omenjenem območju, ki bo predstavljal nov center Zreč, bodo torej omogočili gradnjo večstanovanjskih, poslovnih in upravnih stavb ter stavb splošnega družbenega namena. Poleg tega je v načrtih tudi ureditev osrednjega trga, javnih parkirišč z možnostjo izgradnje garažne hiše, dostopa do vrtca ter zunanjih površin Term Zreče, promenade z urbano opremo (klopi, koši za smeti, igrala, …) in zelenih parkovnih površin. Novo pridobitev naj bi predstavljal tudi skoraj 30 arov velik kamp.
Še več podrobnosti najdete v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)
Foto: gradivo Občine Zreče

Oglas