Znova vložen predlog zakona o sanaciji celjske kotline

Foto Uroš Urlep

Celjska poslanka v Državnem zboru Janja Sluga je v zakonodajni postopek že tretjič vložila predlog zakona o sanaciji celjske kotline. Kot pravi, se je čez poletje okrepil dialog z Mestno občini Celje, evropsko računsko sodišče pa je pripravilo poročilo, kjer ugotavlja, da se načelo ‘onesnaževalec plača’ slabo uveljavlja in ga je potrebno okrepiti. To je bil razlog, da je pred tremi tedni besedilo zakona umaknila iz procedure in ga prejšnji petek, popravljenega, ponovno vložila. V petek naj bi potekal kolegij državnega zbora, ki bo obravnaval omenjeni predlog in takrat bo jasno na katero sejo bo uvrščen, sledila bo prva obravnava na delovnem telesu in v najboljšem primeru še na plenarni seji.

Poslanka Janja Sluga je predlog zakona vlagala že pred štirimi leti, a je ta v državnem zboru padel. »Zelo pomembna posledica zakona oziroma debate ob tem je bila, da je zaradi tega država pristopila k sanaciji celjskih vrtcev,« pove poslanka. Ker pa posluh trenutnega ministra poslanki ne zadostuje bi rada dosegla, da se sprejme neka zaveza, ki tudi naslednji vladi nalaga, da s to sanacijo nadaljuje. »To pomeni, da je potrebno sanirati najbolj kritično točko, Staro cinkarno, dodali pa smo še druga otroška igrišča s katerimi prihajajo v stik otroci in pa glede na zadnje analize nadzemnih in podzemnih voda tudi sanacijo teh,« pojasni. Dodali so tudi obveščanje prebivalcev, na katerih območjih je vrtnarjenje nevarno in pa bio monitoring za otroke do vključno devetega leta starosti.

Oglas