Zlato državno priznanje za učenca OŠ Rogatec

Liam Berlet, učenec 8. razreda OŠ Rogatec, je na državnem tekmovanju iz angleščine osvojil zlato priznanje.

 Liam Berlet

Po osvojenem prvem mestu na šolskem tekmovanju, za kar je prejel bronasto priznanje, si je z najvišjim številom točk prislužil vstopnico za državno tekmovanje, ki je letos v celoti potekalo preko spleta oziroma strežnika DMFA in je bilo zaradi epidemioloških prilagoditev dvostopenjsko, kar pomeni, da tekmovanje na območni ravni ni bilo izvedeno in da so bili kriteriji na šolski ravni temu primerno višji. Na državnem tekmovanju pa mu je uspel ‘pravljičen’ dosežek, saj je osvojil najvišje, zlato priznanje. Letošnja tematika je bila vezana na temo »Slovenian tales, myths and legends – When we lose our myths we lose our place in the universe  (Madeleine L’Engle).« Prav tako pa je bila tema državnega tekmovanja tokrat pravljična, saj je nosila naslov »Tales, myths and legends – All those old myths and legends and fairy tales didn’t just appear out of nowhere for no good reason, you know. (H. M. Forester).« Njegova mentorica je profesorica angleščine Kornelija Jagodič.

Liam je v letošnjem šolskem letu pod mentorstvom profesorice Estere Antolinc sodeloval tudi na tekmovanju iz znanja biologije ter se z zadostnim številom doseženih točk uvrstil tudi na državno tekmovanje, kamor se je uvrstilo 450 najboljših mladih slovenskih biologov. Osvojil je odlično srebrno Proteusovo priznanje. Za vzpon na najvišjo stopničko mu je zmanjkalo le 0,5 točke. Tema letošnjega tekmovanja je bila “GLIVE”.

Oglas