Žička kartuzija: SNS zahteva nadzor nad izvedbo javnega razpisa

Slovenska nacionalna stranka (SNS) je na komisijo za preprečevanje korupcije, državno revizijsko komisijo in računsko sodišče poslala zahtevo po nadzoru nad izvedbo javnega razpisa za obnovo Žičke kartuzije oz. tamkajšnje cerkve.
“Prenova se je začela brez arhitekturnega razpisa in javne razprave. Obstoji sum, da je do trenutne investicije prišlo mimo določil Zakona o javnem naročanju. V poslanski skupini SNS menimo, da je naročnik – Občina Slovenske Konjice oz. njene odgovorne osebe, storile prekršek, saj postopka niso vodile skladno s prakso dobrega gospodarstvenika,” so zapisali v dopisu. V stranki so tudi prepričani, da zadeva ne teče v skladu s konservatorskim načrtom, v katerem so sicer predlagani štirje pristopi. Prvi koncept je ponudil koncept popolne rekonstrukcije cerkve. Drugi koncept je ponudil koncept historične kritine, tretji koncept je moderni pristop, četrti koncept pa ohranjanje objekta v obstoječem stanju – kot ‘ruševino’. “Odločitev za izbor III. koncepta najverjetneje temelji na koruptivni praksi odločevalcev. Izvedbena dela, ki se trenutno izvajajo na omenjenem projektu, grobo posegajo v določila o varstvu kulturne dediščine. Gre za izvedbo del, ki v popolnosti degradirajo videz Žičke kartuzije,” pravijo v SNS. Navajajo tudi, da je iz portala javnih naročil razvidno, da je bil ves čas namen rekonstrukcije objekta pokritje s kamnito kritino ter da je bil izgled strehe do določene točke jasen, “v nadaljevanju pa so več kot očitno nadvladali finančni interesi posameznikov”. Ker je izvedba javnega naročila v tolikšni meri obremenjena z nejasnostmi in nerazumnimi odločitvami, mora postopek zapasti pod ponovno preučitev zadeve, menijo. “Prepričan sem, da gre za razpis, ki je prilagojen za točno določenega izvajalca, ki želi izvesti le pomično streho, kar pa je v nasprotju z že omenjenim konservatorskim načrtom,” je v dopisu zapisal predsednik stranke Zmago Jelinčič Plemeniti.
Iz odločitve o oddaji javnega naročila z aprila 2020 je tudi razvidno, da je prispelo sedem ponudb. Najcenejša in tudi izbrana je bila ponudba domače družbe GMI, inženiring in vzdrževanje za ceno 695.000 evrov. V SNS poudarjajo, da je iz javno dostopnih podatkov razvidno, da je bila končna pogodbena vrednost 747.000 evrov, torej ne gre več za najugodnejšega ponudnika, saj sta bila ugodnejša tako prijavljeni GNOM kot tudi SANING.
Za obnovo cerkve v Žički kartuziji je država v letih 2020 in 2021 z amandmajem, ki ga je konec leta 2019 vložila SNS zagotovila dva milijona evrov.

Preberite tudi:
Z vrha strehe cerkve v Žički kartuziji bo možen pogled na celoten kompleks
https://novice.si/page/z-vrha-strehe-cerkve-v-zicki-kartuziji-bo-mozen-pogled-na-celoten-kompleks/

Oglas