Žiče: varneje čez cesto


Prečkanje regionalne ceste sredi naselja Žiče je zdaj varnejše, saj so v bližini gasilskega doma uredili nov prehod za pešce. Že lani je Direkcija RS za infrastrukturo tam skupaj z Občino Slovenske Konjice obnovila približno 150 metrov dolg cestni odsek, tako da so v sklopu takratnih del opravili tudi vsa gradbena dela. Pred kratkim pa so, ko so pridobili soglasje upravljavca ceste, ta cestni odsek še opremili s prometno signalizacijo.
Foto: Občina Slovenske Konjice