Zibika: Kako poteka gradnja telovadnice?

Jeseni je podjetje Lesnina MG oprema iz Ljubljane, izbrano na javnem razpisu, začelo graditi telovadnico, ki bo prizidek k podružnični osnovni šoli Zibika.

Telovadnica bo obsegala tloris športne površine velikosti 240 m², dimenzije 12 x 20 m ter skupne površine vseh prostorov 433 m². Izvajalec je do sedaj izvedel izkope, porušil in odstranil obstoječo greznico ter objekt šole in nove telovadnice povezal na novo biološko čistilno napravo. Trenutno poteka gradnja zunanjih zidov, v delu objekta je izvedena plošča v prvem nadstropju, zgrajeno je stopnišče. »Telovadnica bo zelo podobna že izgrajeni telovadnici pri POŠ Sveti Štefan in bo omogočala izvajanje športne vzgoje učencev podružnice in otrok, vključenih v vrtec tamkajšnjega dislociranega oddelka vrtca, prebivalcem, društvom in klubom pa bo nudila prostorske možnosti za izvajanje njihovih programov dela oz. rekreacijo občanov. V telovadnici bo mogoče organizirati tudi množične športno-rekreativne in druge prireditve,« so zapisali na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah. Strokovni nadzor pri gradnji izvaja podjetje Studio 73 iz Štor.

Telovadnico bo mogoče uporabljati predvsem za naslednje športne vsebine: igra med dvema ognjema, za katero se uporablja odbojkarsko igrišče – šolski program, odbojka, košarka (pomanjšano igrišče z dodatnimi koši za mini košarko), badminton, mini nogomet. »S projektom izgradnje telovadnice se nameravamo prijaviti tudi na javni razpis Fundacije za šport, kjer pričakujemo sofinanciranje 70.000 EUR v letu 2021. Na podlagi uspešne kandidature za sredstva Eko sklada bomo na podlagi prejete pogodbe prejeli 134.300 EUR v letu 2021,« so še zapisali.

Letos bodo izvedena dela v višini 150.000 EUR. Za dokončanje objekta (gradnja, nadzor, tehnični pregled) bodo v letu 2021 predvidoma potrebovali še približno 600.000 EUR. Naložbo nameravajo dokončati in jo predati namenu do začetka novega šolskega leta. (J. S.)

Oglas