Zgornjim Zrečam se obeta lepša prihodnost

Urejanja Zgornjih Zreč (okolica Zadruge in zdravstvene postaje, trgovine Kea Tuš, …) so se že pred časom lotili na zreški Občini. Na zadnji seji občinskega sveta so tako v drugi obravnavi tudi sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za poslovno zazidavo v omenjenem delu mesta. Dokument, v katerem so morali med drugim zajeti razvojne pobude petnajstih različnih lastnikov, so pripravljali skoraj tri leta. “Gre za naš prvi center, ki pa je z nastankom novega centra na platoju Dobrave postal nekoliko zapostavljen. Naša želja je, da temu delu Zreč damo neko novo življenje, z novo komunalno in prometno ureditvijo,” pravi župan mag. Boris Podvršnik. Sprejeti OPPN zdaj samo ureditev omogoča, je pa treba po besedah župana za to v proračunu zagotoviti še denar. Izračuna, koliko bo predvidena ureditev stala, na Občini Zreče še nimajo.