Zeleno doživetje vabi v Rogatec

Izlet z električnim avtom. Z novim turističnim programom želijo v Rogatec pripeljati individualne goste, ki jih v svet zelenih doživetij popeljejo z novo pridobitvijo – električnim avtom. Avto je med tednom na voljo tudi za brezplačni prevoz upokojencev do urbanih središč.

Zavod za kulturo, turizem in razvoj (ZKTR) Rogatec je s še tremi partnerji (Občina Rogatec, VoMed d. o. o. in Društvo upokojencev Rogatec)v okviru projekta ‘Trajnostni razvoj turistične ponudbe’ z akronimom ‘Zeleno doživetje’ pripravil dodatno turistično ponudbo, ki gostom bližnjih zdraviliških krajev kot tudi drugim obiskovalcem, ponuja posebno doživetje podeželskega območja. V okviru projekta so med drugim uredili infrastrukturo (nabavili 7-sedežni električni avto, solarno klopco in polnilnico za električna vozila), izvedli več medgeneracijskih delavnic in izobraževanj, pripravili nove turistične programe (jezdenje za senjorje in izleti za individualne goste) in promocijsko gradivo, med njimi tudi krajši film.

Izleti za individualne goste

S pridobljenim električnim avtom želijo ob koncih tedna pripeljati obiskovalce iz bližnjih zdraviliških krajev v Rogatec. Posebnost je, da z električnim avtom pridejo po goste v Podčetrtek in Rogaško Slatino in jih popeljejo v svet zelenih doživetij pod Donačko goro (ogled Muzeja na prostem Rogatec, dvorca Strmol, Rokodelskega centra Rogatec, aktivno sodelovanje v doživljajskih delavnicah Okusimo dediščino, ogled zeliščnega vrta in sprehod do razgledišča, postrežba sirove zavihanke in zeliščnega napitka, ob primernem vremenu prezentacija jadralnega padalstva). Druga možnost je panoramska vožnja, ki zaobjame ribnik Žabnik, Donačko goro, Log s kamnolomi kremenovega peščenjaka, jezero Majdan in ogled čebelarstva Pavlovič.

Prevoz za starejše

V želji čim večjega izkoristka pridobljenega električnega avta se ta uporablja tudi za pomoč starejšim občanom za zagotovitev brezplačnih prevozov do urbanih središč na območju Obsotelja in Kozjanskega (za prevoz do trgovine, banke, pošte, sodišča …). Prevoze organizirajo na osnovi prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. Avto je za tovrstne prevoze na voljo ob sredah med 8. in 14. uro. Prostovoljci, ki so pripravljeni tako pomagati sokrajanom, se lahko projektu še vedno pridružijo. Na Zavodu pravijo, da je lahko prostovoljni voznik vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati.

Več v Rogaških novicah (A. K.)

Oglas