ZELENA ENERGIJA: Prehod nujen in neizogiben

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v okviru mednarodne energetske konference SEEnergy organiziralo ministrsko srečanje in razpravo na temo energetskega prehoda Jugovzhodne Evrope v nizkoogljično družbo.

Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, je gostil ministre za energijo, državne sekretarje in druge visoke predstavnike iz 11 držav, generalnega direktorja Energetske skupnosti in predstavnika Evropske komisije.

Do 2050 podnebno nevtralni?

Namen srečanja, ki so se ga udeležili visoki predstavniki iz regije, je bil okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in državami v regiji ter izmenjava dobrih praks in znanja, saj se vse države soočajo s podobnimi spremembami in izzivi na področju energetike in podnebja. Evropska unija (EU) z ambiciozno zakonodajo naslavlja podnebne spremembe in pospešuje prehod v trajnostno prihodnost. Evropski zeleni dogovor opredeljuje skupno zavezo EU, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna celina, za kar bodo potrebna še velika prizadevanja, tako v državah članicah EU kot državah Jugovzhodne Evrope.

Minister Kumer je med drugim dejal: »Vsi se zavedamo, da je prehod na zeleno energijo nujen in neizogiben, če želimo prihodnjim generacijam zagotoviti zdrav in čist planet. Ambiciozne energetske in podnebne politike so ključnega pomena za učinkovito blažitev podnebnih sprememb, spodbujanje gospodarske rasti, krepitev energetske varnosti in strateške neodvisnosti ter ohranitev vodilnega položaja v svetu pri reševanju enega najbolj aktualnih izzivov našega časa. Ta prehod mora biti pravičen, vključujoč in ne sme nikogar pustiti na cedilu.« Več pa v aktualni številki časopisa Celjan.