ZD Šmarje pri Jelšah: Najboljša učna ustanova

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je prejel priznanje za najboljšo učno ustanovo na primarni ravni v letu 2020 z zahvalo za izjemno predano mentorstvo mladim bodočim specializantom. Naziv in zahvalo podeljuje Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi anonimnih ocen ustanove s strani specializantov, bodočih zdravnikov, ki krožijo po zdravstvenih domovih.

Lani so specializanti medicine in dentalne medicine ocenili Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah kot eno najboljših učnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji. ZD Šmarje pri Jelšah zdaj k tej odlični oceni dodaja še naziv ‘najboljša učna ustanova na primarni ravni’ in zahvalo za izjemno in predano mentorstvo mladim bodočim specialistom za leto 2020.

»Priznanje je plod dolgoletnega dela vseh zaposlenih in jasne vizije, kje želimo biti v prihodnosti. V to delo je vloženo veliko truda in ne malo delovnih ur, pa tudi izobraževanja in motiviranja zaposlenih. In ponosno povemo, da smo dobri in da postajamo vsak dan še boljši in se res z vsem srcem trudimo postati najbolj zaželjen delodajalec v prihodnosti. Ves trud vsi zaposleni vlagamo v uresničitev te vizije,« se je ob prejemu priznanja razveselila direktorica JZ ZD Šmarje pri Jelšah Jasna Žerak, mag. in ob tem dodala: »V ZD Šmarje pri Jelšah smo zapisali v vizijo zavoda, da želimo postati najbolj zaželjen delodajalec. Tako smo v letu 2018 postali družini prijazno podjetje. Skrbimo za kakovost razvoja Zdravstvenega doma tako v stroki kot v odnosu do vsakega posameznika zaposlenega v Zdravstvenem domu. Prav tako poskušamo biti družbeno odgovorni in sodelujemo pri vseh projektih, na katere nas lokalna skupnost povabi in vidimo v projektu razvojno noto za naš okoljski prostor. Učna ustanova smo postali v letu 2017. Od takrat redno zaposlujemo pripravnike medicinske stroke, prav tako pa nudimo študijsko prakso za dijake srednje zdravstvene šole. Sodelujemo z vsemi fakultetami širom Slovenije. V ZD imamo uvedeno štipendijsko shemo. Trenutno štipendiramo 5 študentov medicinske fakultete. 3 po programu stomatologije, 1 po programu družinske medicine, 1 po programu usmerjenosti v pediatrijo. Tudi zaposlenim nudimo plačilo polovice stroškov študija ob delu.«

Kot je še izpostavila Žerakova, imajo v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah trenutno šest specializantov: tri iz družinske medicine, eno specializantko ginekologije in eno specializantko pediatrije ter eno specializantko klinične psihologije. V tem letu pričakujejo, da se jim bodo pridružili še dve specializantki. Vlaganje v kader je po njenem mnenju zelo pomembno in bo še bolj pomembno v prihodnosti, saj je v celi Evropi ta kader deficitaren. (K. C.)

Oglas