Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah: Novi direktor začenja z delom

Na seji je šmarski občinski svet brez glasu proti izdal soglasje svetu Zavod TŠM, da bo novi direktor javnega zavoda Gregor Krajnc, sicer doma iz Šmarja pri Jelšah, ki bo nasledil dosedanjo direktorico Melito Bevc.

Gregor Krajnc se je na seji občinskega sveta tudi predstavil in orisal način delovanja sebe kot direktorja ter javnega zavoda v prihodnje. Delovne izkušnje si je nabiral v podjetju Microsoft Slovenija, bil zaposlen v družinskem računovodskem podjetju, je solastnik podjetja Drugi svet, ki med drugim izdaja spletni časopis Kozjansko.info. »Za prijavo na razpis za direktorja TŠM sem se prijavil, ker na tem področju vidim veliko izzivov, na nek način tudi veliko težav, ki sem jih pripravljen razreševati. Menim, da sem prava oseba za povezovanje ljudi, da nekaj naredimo skupaj in Šmarje postavimo na turistični zemljevid«, je bil odločen Krajnc. Kot prvo nalogo je izpostavil sodelovanje, oziroma odnos do TIC-a in Muzeja baroka. Kot smo ga razumeli si bo prizadeval, da TIC postane del TŠM-ja, saj je napovedal sklic sestanka deležnikov na tem področju – občina, knjižnica in TŠM, takoj po prevzemu funkcije direktorja.  Veliko stavi na uspešne prijave na različne razpise na področjih, ki jih pokriva TŠM. »Imam tri konkretne cilje – enotna spletna vstopna točka, skupna blagovna znamka Visit Šmarje in digitalizacija na vseh ravneh. Obstoječe turistične produkte se je potrebno približati mladim, da jih bodo želeli obiskati in to večkrat. Enotna spletna vstopna točka pomeni, da bodo potencialni obiskovalci lahko na enem mestu dobili vse informacije. Pod skupno blagovno znamko pojmujem brand, pod katerim se bomo vsi v Šmarju podpisovali in delali projekte v sklopu te blagovne znamke«. Veliko priložnosti vidi v povezovanju z bližnjimi turističnimi centri – Podčetrtek, Rogaška Slatina, tudi Celje, predvsem v tem, da gostje teh središč obiščejo še Šmarje.

Na področju športa novi direktor vidi potencial v sodelovanju posameznih športnih društev, kar bo lažje z ustanovitvijo športne zveze. Za popularizacijo športa predlaga izbor naj športnika občine. V predstavitvi se je dotaknil še mladine, »potrebna je aktivacije mladih, morda skozi mladinski center, veliko možnosti je v medgeneracijskem sodelovanju«, je dejal Krajnc. Odgovoril je tudi na vprašanje Petra Vraničarja o sodelovanju s podjetjem Drugi svet in pojasnil, da bo ta odnos razrešil zelo kmalu. (J. S.)

Oglas