Zasvojeni smo lahko tudi s tehnologijami!

Sodobne tehnologije. Pretirana uporaba lahko ima negativne posledice na zdravje.

Ob letošnjem novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti, še posebej izpostavljajo vedenjske zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami, ki že pri mladostnikih pomembno vplivajo na njihovo zdravje in odnose z drugimi.


Otroci do drugega leta naj ne bi preživeli nič časa pred nobenimi zasloni (kar vključuje tudi televizijo, računalnik (igranje igric), tablico, telefonom itd.), otroci od drugega leta do petih let pa največ 1 uro pred katerimi koli zasloni.


O zasvojenosti pri posamezniku govorimo, ko se določen vedenjski vzorec začne ponavljati iz dneva v dan in postane središče razmišljanja in dogajanja v njegovem življenju. Zasvojenost je po navedbah bolezen, ki vpliva na telesno in duševno stanje zasvojenega, prizadene njegove odnose z okolico ter pusti posledice tako v družini zasvojenega kot v širši okolici.

Pretirana uporaba škodi

Redna uporaba sodobnih digitalnih tehnologij vpliva na navade in način življenja odraslih in tudi mladostnikov, na preživljanje prostega časa ter pojavljanje novih izzivov in težav na področju zdravja in z zdravjem povezanih vedenj.
“Raziskave ugotavljajo, da ima lahko pretirana uporaba sodobnih tehnologij pomembne posledice za vsakodnevno funkcioniranje, duševno zdravje in težav z ohranjanjem pozornosti. Zato je zelo pomembno, da se otroci dovolj družijo tudi z vrstniki v živo, da so dovolj fizično aktivni in da dovolj spijo,” je pozvala Helena Jeriček Klanšček z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Prekomerna in problematična uporaba digitalnih tehnologij lahko negativno vpliva na različna področja mladostnikovega življenja in zdravja, lahko se razvije v različne oblike zasvojenosti, med katerimi sta pogostejši zasvojenost z video/računalniškimi/spletnimi igrami in s spletnimi socialnimi mediji.
Pogosto in dolgotrajno igranje on-line iger lahko vpliva na fizično zdravje in vedenje (npr. bolečine v mišicah, prehranjevalne navade, spanje), lahko privede do psiholoških in čustvenih težav (npr. znižane samopodobe, težav z ohranjanjem pozornosti, socialne anksioznosti) in se lahko kaže v slabšem šolskem uspehu.

Zdravljenje

Medtem ko se zdravljenje ostalih odvisnosti navadno začne z abstinenco, je to pri novodobnih odvisnostih težje, če ne celo nemogoče doseči. “Mladi človek na primer ne more biti brez interneta in povsem izoliran od vrstnikov. Treba je bolj delati na spremembi načina življenja, na primer da mu bo družba in gibanje bolj všeč,” je na nedavnem simpoziju o nekemičnih odvisnostih izpostavil vodja enote za bolezni odvisnosti in psihoterapijo na oddelku za psihiatrijo mariborskega kliničnega centra Tilen Zamuda.


Več na spletu kot ‘v živo’

Po podatkih mednarodne raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem je več kot polovica 11-, 13-, 15- in 17-letnikov vsaj enkrat dnevno ali pogosteje v spletnem stiku s svojimi dobrimi prijatelji, manj kot polovica pa je v stiku s prijatelji iz širšega kroga in z drugimi osebami, npr. starši, brati/sestrami, sošolci, učitelji.
Približno petina mladostnikov se o svojih skrivnostih in občutkih lažje pogovarja preko interneta kot pa v živo. Približno petina mladostnikov igra igre vsak dan ali skoraj vsak dan, od teh manj kot polovica celo dve ali tri ure in več dnevno. Približno desetina mladostnikov ima znake zasvojenosti z računalniškimi igricami. Med njimi je več fantov kot deklet.


(NIJZ, STA, N. K.)