Zakaj otroke vpisati na podružnično šolo v Špitaliču?

Bliža se vpis v 1. razred in marsikateri starš razmišlja, kako bi svojemu otroku omogočil šolanje v naravnem okolju, na malo drugačen način pa vendarle po ustaljenih učnih načrtih.
Piše: Darja Ravnik, ravnateljica Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice

Osnovna šola Špitalič je na idealni lokaciji, saj je v tem okolju mnogo možnosti za otrokov razvoj, šola je del mreže gozdnih šol, katerih cilj je, da se čim več pouka izvede v naravi.
S tem se učenci več gibajo, so na svežem zraku in se učijo v naravi, na konkretnih primerih. Tako na primer pouk matematike poteka v gozdu, kjer učenci štejejo plodove, primerjajo velikosti, hkrati povezujejo med seboj znanja naravoslovja in drugih predmetov ter se ob tem gibajo in naužijejo svežega zraka.

Otroci so kot spužve

V ranem otroštvu razvoj otroka poteka bistveno hitreje kot v kasnejših letih. Otroci so kot spužve, ki vpijajo znanje in izkušnje. Konkretno, izkustveno učenje je tisto, ki omogoča boljši psihofizični razvoj in znanje pridobljeno na tak način je na OŠ Špitalič del rutine.

Foto: Facebook

Prednost je tudi manjše število učencev, ki so združeni v kombiniran oddelek. Znanstveniki ugotavljajo, da je medgeneracijsko sodelovanje izjemnega pomena za razvijanje samostojnosti, medsebojne pomoči, odgovornosti in empatije.
Ne glede na to, da so Slovenske Konjice mesto, ki ga obkroža podeželje, otroci prostih dni in popoldnevov v veliki meri ne preživljajo zunaj, pri opravilih ali igri, ki razvija ustvarjalnost ali motorične spretnosti. Ob šoli je vrt, ki ga učenci in zaposleni skupaj urejajo. Učenci imajo stik z zemljo, spoznavajo pomen doma pridelane hrane. Prehrana v šoli pa se v veliki meri zagotavlja iz kratkih verig (lokalnega okolja).
Vemo, da kar nekaj staršev prepozna kakovost takih šol, zato si želijo, da njihov otrok prva štiri leta preživi v drugačnem okolju. Veseli bomo vsakega klica ali morebitnih vprašanj.
Na spletni strani šole smo objavili video, v katerem si lahko pogledate, kako poteka pouk na OŠ Špitalič.
Pogledate ga lahko tudi tukaj: