Zakaj na novi obrtni coni v Tepanju še ne gradijo?

Nekateri investitorji že komaj čakajo, da bodo lahko začeli graditi in nato poslovati na novi obrtni coni v Tepanju. A lopate ni zakopal še nihče, ker to še ni mogoče. Komunalno naj bi območje uredili že pred časom, a so denar, načrtovan za to, z rebalansom iz letošnjega proračuna prenesli v občinski proračun 2020. Kot je na zadnji seji občinskega sveta pojasnil župan Darko Ratajc, se del še niso mogli lotiti, ker lastniška razmerja med lastniki zemljišč na obrtni coni še niso bila dokončno dogovorjena. Ob tem so morali letos odkupiti še pol hektarja zemlje od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, še vedno čakajo tudi na krožišče oz. vhod v obrtno cono.
Zakaj so spreminjali dokumentacijo pa je za današnjo izdaj lokalnega časopisa NOVICE povedal občinski svetnik in predsednik Krajevne skupnosti Tepanje Anton Ofentavšek. (Jure Mernik)

Preberite tudi:
NE gostinstvu in tujim prevoznikom v obrtni coni Tepanje
https://novice.si/page/ne-gostinstvu-tujim-prevoznikom-v-obrtni-coni-tepanje/