Zakaj bukve tudi ponekod v štajerskih gozdovih rjavijo?

Tudi ponekod v gozdovih na Štajerskem lahko te dni opažamo nenavaden pojav: listi bukev, ki bi morali biti živo zeleni, so naenkrat postali popolnoma rjavi in se sušijo.

Pojav je zelo izrazit in ga opažajo po celi Sloveniji, zakrivil pa ga je majhen hrošč, bukov rilčkar skakač, pojasnjuje Andreja Kavčič iz Gozdarskega inštituta Slovenije.
V tem času namreč rojijo hroščki, ki so prezimili. Hranijo se z listi gostiteljskih rastlin – v glavnem bukve, napadejo pa tudi beli gaber, brezo, vrbo, jesen, jelšo, javor, kostanj, glog, bezeg, navadni oreh, jablano.
Bukov rilčkar skakač se v zanj ugodnih razmerah lahko močno namnoži (gradacija) in lahko posamezne liste poje do te mere, da od njih ostanejo le listne žile. Zaradi poškodb lahko pride do prezgodnjega odpadanja žira. V primeru velikih namnožitev se hrošči lahko hranijo s plodovi sadnega drevja (češnje, jabolka).
Sočasno z bukovim rilčkarjem skakačem se letos na bukvah množično pojavlja tudi bukova listna uš, ki jo prepoznamo po belih volnatih prevlekah na spodnji strani bukovih listov – ti se zaradi sesanja listnega soka zvijajo in sušijo. Tudi ta vrsta se lahko ob ugodnih razmerah izredno namnoži.

Majhen vpliv na drevesa 

Tako bukov rilčkar skakač kot bukova listna uš se v tako množičnem številu pojavljata občasno in imata navadno majhen vpliv na odraslo drevje. Ob močnem napadu lahko sadike zaradi poškodb oslabijo. V gozdovih se proti navedenima vrstama ne izvajajo nobeni ukrepi.
“Zaradi podnebnih sprememb bo do ugodnih razmer za pojav gradacij teh in drugih vrst žuželk mogoče lahko prišlo večkrat. Smiselno je, da s tem v mislih usmerjamo tudi gospodarjenje z gozdovi v prihodnosti.Čeprav je vpliv teh dveh vrst na bukev običajno majhen, pa se vitalnost bukve pri nas in tudi širše v Evropi v zadnjih desetletjih poslabšuje, na kar kaže povečevanje osutosti krošenj dreves. Vzroke za splošno hiranje bukve še raziskujemo,” je še dodala Andreja Kavčič.
(N. K., Vir: Varstvo gozdov Slovenije, Foto: A. Kavčič)

Oglas