Začetek del na pregradi Vonarje

Na pregradi Vonarje so se začela gradbena dela.

Dela pri obnovi pregrade Vonarje so se pričela. Foto: Matej Guštin, DRSV

Partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode bosta v sklopu projekta FRISCO 2.1 v prihodnjih mesecih poskrbela za izboljšanje poplavne varnosti obmejne reke Sotle. V okviru čezmejnega evropsko financiranega projekta bo izvedena modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje. Slovenski partner je z izbranim izvajalcem že začel s pripravljalnimi gradbenimi deli na slovenski strani.
Na osnovi javnega naročila je bila za izvajalca projektiranja in gradnje na slovenski strani izbrana družba Nivo Eko iz Žalca, s katero je vodilni partner projekta Frisco 2.1 Direkcija Republike Slovenije za vode podpisala pogodbo 31. decembra 2018. V ponedeljek, 4. februarja 2019, je izvajalec del na slovenski strani že začel s pripravljalnimi gradbenimi deli, ki bodo omogočila dostop gradbene mehanizacije do pregrade Vonarje in ki bodo podlaga za začetek gradbenih del tako na slovenski, kot na hrvaški strani. Hrvaški partner projekta Hrvatske vode med tem vodi postopek izbire izvajalca gradbenih del za svoj del obveznosti v okviru projekta Frisco 2.1.
Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 €, od katerih 85% financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15% investicije pa so lastna sredstva partnerjev.