Začenja se celomesečno dogajanje v poklon 20. Prazniku kozjanskega jabolka

Letošnjo jesen se bodo v Kozjanskem parku s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka že 20. poklonili visokodebelnim travniškim sadovnjakom. Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla v eno največjih in najodmevnejših tovrstnih prireditev v Sloveniji, pa tudi širše. Prireditve praznika bodo simbolično potekale od 20. septembra do 20. oktobra, najbolj odmeven sejemski del pa se bo tradicionalno odvijal drugi vikend v oktobru, v soboto, 12., in v nedeljo, 13. oktobra.

V vseh teh letih je prireditev ostala zvesta svojemu poslanstvu in se razvila v osrednjo in zelo odmevno okoljsko, etnološko in naravovarstveno prireditev domačinov brez »globalnega« kiča in kramarije. Postala je tudi eden od največjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov v državi. Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave. Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju.

Na Prazniku kozjanskega jabolka, ki se odvija na trgu Podsreda, se predstavljajo ekološke kmetije, tradicionalni obrtniki, društva…, skupaj na 145 stojnicah. Celotno sejemsko dogajanje popestrijo s kulturnim programom kjer se zvrstijo ljudski pevci in godci, harmonikarji, folklorne skupine, mažuretke… skupaj preko 200 nastopajočih.

Že enajsto leto zapored bodo podelili naziv “Carjevič”- najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka za tekoče leto. Carjeviča ustoličijo na sadjarskem tronu. V letošnjem letu pa so izdali e-publikacijo v kateri so predstavljeni vsi dosedanji Carjeviči.

Prav tako bodo po besedah vodje prireditve mag. Valerije Slemenšek enajsto leto podelili naziv “Štrudlmojstr-ca”- ta naziv si pridobi oseba, ki po mnenju komisije speče najboljši “študl”. Štrudl se razvleče in peče na prireditvenem prostoru pred obiskovalci.Vsako leto pripravijo tudi tekmovanje v najdaljšem olupu jabolka. V lanskem letu je najdaljši olup uspelo narediti Martinu Magdalencu, dolžina olupa je znašala kar 730 cm.

V sklopu letošnjega jubilejnega praznika so se odločili, da bo dogajanje z najrazličnejši prireditvami trajalo celoten mesec, vrhunec pa bo sam dvodnevni Praznik kozjanskega jabolka, na katerem v lepem vremenu pričakujejo 15.000 obiskovalcev.

Kaj vse bo zaznamovalo praznično jabolčni mesec v Podsredi pa v tiskani izdaji Rogaških novic (Karmen Cvirn)