Začeli z obnovo cesto Bukovžlak – Teharje

Začeli so s težko pričakovano obnovo ceste Bukovžlak – Teharje. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje VOC Celje, uredili pa bodo približno kilometer in pol državne ceste Bukovžlak – Teharje.
Dela, ki poleg obnove dotrajanega cestišča zajemajo ureditev površin za pešce, cestne razsvetljave in plinovoda ter obnovo komunalnih vodov in postavitev avtobusnih postajališč, so ocenjena na malo manj kot milijon dvesto tisoč evrov. Ministrstvo za infrastrukturo, ki je investitor, bo prispevalo dobrih 750 tisoč evrov, ostalo bo sofinancirala Mestna občina Celje.

Obnova bo trajala približno pol leta.

Mestna občina Celje se z Direkcijo RS za infrastrukturo dogovarja, da bi se še letos pričelo s postavitvijo začasnega montažnega krožišča na Kidričevi cesti pri odcepu za Slance, ki bi na tej kritični prometni točki zagotovilo večjo pretočnost prometa in večjo prometno varnost.

Oglas