Začeli so s prenovo Tattenbachove ulice v Slovenskih Konjicah

Začeli so s prenovo Tattenbachove ulice v Slovenskih Konjicah. Gre za precej prometno cesto med Osnovno šolo Pod goro in športno dvorano oz. konjiško Gimnazijo, ki vodi tudi proti pokopališču, in je že dlje časa klicala po prenovi. Obstoječi pločnik bodo porušili, razširili cesto in izgradili novo pešpot. Nova bo tudi javna razsvetljava. Denar – 89.000 evrov v celoti zagotavlja Krajevna skupnost Slovenske Konjice, in sicer iz občinskega proračuna. Z deli pa naj bi končali do konca avgusta, torej do začetka šolskega leta.
S konjiške Občine so še sporočili, da bo cesta za promet zaprta po fazah, najprej med Šolsko ulico in športno dvorano ter kasneje med športno dvorano in Cvetlično ulico. Obvoz in vsi dostopi so urejeni. (Jure Mernik)

Oglas