Za prvošolčke na širšem Konjiškem in Bistriškem unikatni zvezki Mac!

Tradicionalno akcijo obdarovanja prvošolčkov na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem, Oplotniškem in Bistriškem, v Makolah in Poljčanah, z največjim veseljem in ob podpori prijateljev iz lokalnih podjetij pripravljamo že več let.

Prvošolci Jakob, Sofija in Sara.

Vsi prvošolčki v omenjenih občinah danes tako prejmejo poseben zvezek z ilustracijo muca Maca in njegove prijateljice.
Motiv je posebej za prvošolčke narisala akademska slikarka Tina Konec iz Slovenskih Konjic.
Zvezke danes torej delimo med prvošolčke z območij, kjer berejo lokalni časopis NOVICE in Bistriške novice.
Da pa bi tudi drugi štajerski šolarji dobili priložnost, da ob začetku novega šoslkega leta prejemejo posebno darilo, tudi na Radiu Rogla in njegovi FACEBOOK STRANI pripravljamo obdarovanje s temi čudovitimi zvezki.

Takole so bili zvezkov veseli prvošolci Osnovne šole Loče:

Nasmejani prvošolci podružnične šole Žiče:

Prvošolčki podružnične šole Jernej:

Prvi šolski dan na OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah in podržnicah Špitalič ter V parku:

Prvošolčki OŠ Ob Dravinji in podružnice Tepanje:

Prvošolčki OŠ Zreče in podružnice Stranice:

Oš Vitanje:

KER JIM NI VSEENO ZA PRIHODNOST NAŠI MALČKOV, SO AKCIJO PODPRLI:

KOMUNALA, Slovenska Bistrica,
ORTODENT, Slovenska Bistrica

Več fotografij še sledi!

Oglas