Za Povežimo Slovenijo kar dva kandidata iz občine Slovenska Bistrica

Za gibanje Povežimo Slovenijo kar dva kandidata prihajata iz občine Slovenska Bistrica. Modest Motaln kandidira v volilnem okraju Sl. Bistrica, mag. Monika Kirbiš Rojs pa v okraju Maribor I.
Monika Kirbiš Rojs prihaja s Spodnje Polskave pri Sl. Bistrici. Je državna sekretarka v Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Delala je že v različnih vladah, tako levih kot desnih, pravi. Gibanju Povežimo Slovenijo pa se je pridružila v prepričanju, da je dovolj delitev in ideologije. Treba se je ukvarjati s prihodnostjo vseh generacij, poudarja: »Mislim, da bomo v okviru tega gibanja dejansko iskali rešitve za vse ljudi in dejansko poslušali, kaj si želijo ljudje na terenu in izvajali neke konkretne rešitve. Pri meni ideologije zagotovo ne bo … Potrebne so spremembe, k razvoju morajo prispevati nove generacije. Ker smo dve leti pisali vse programske podlage, se mi zdi prav, da dobimo priložnost, da te zadeve tudi v praksi skupaj s prijavitelji projektov tudi izvedemo,« je med drugim dejala na predstavitvi novinarjem.

Modest Motaln in mag. Monika Kirbiš Rojs sta se odločila za skupno predstavitev

Cilj – preseči delitve
Modest Motaln, inženir hortikulture, zaposlen na Komunali, je že tretji mandat predsednik Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, drugi mandat bistriški občinski svetnik. Poudarja, da je cilj skupnega nastopa na listi Povežimo Slovenija preseči delitve na ‘vaše in naše’.
»Eden mojih glavnih ciljev je narediti most med ljudmi naših krajev v procesu ustvarjanja odločitev v parlamentu v Ljubljani in dati končno Slovenijo nazaj ljudem. Odločil sem se za slogan Zato, ker me poznate. Kajti v lokalnem okolju imam reference, od tu izhajam, že marsikatero zgodbo na lokalnem nivoju smo skupaj uspešno izpeljali,« pojasni.

Poslanci naj poznajo lokalne težave
Podporo obema kandidatoma so na predstavitvi izrekli nekateri vidni predstavniki lokalne skupnosti, med njimi tudi župana občin Rače-Fram ter Slovenska Bistrica. Slednji, dr. Ivan Žagar, je ob tem poudaril, da bi bilo prav, da poslanci v Državnem zboru postanejo ljudje, ki prihajajo iz domačega okolja in poznajo lokalne probleme, češ le tako bo to okolje tudi primerno zastopano na državni ravni. (B. P.)

 

 

Oglas