Za poletne prenove celjskih osnovnih šol 95.000 €

Foto Jan Grušovnik

V času poletnih počitnic so bila na osnovnošolskih objektih v občini izvedena vsakoletna manjša investicijsko-vzdrževalna dela, za katera je Mestna občina namenila približno 95.000 €. Na III. osnovni šoli so sofinancirali ureditev zamenjave parketa v veliki telovadnici, na II. osnovni šoli so pristopili k ureditvi zamakanja sanitarij, na Polulah so sofinancirali ureditev širjenja jedilnice. Osnovna šola Lava ima na novo urejen strelovodni sistem, medtem ko je občina na IV. osnovni šoli sofinancirala nakup novega štedilnika.

Gradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja poteka skladno s terminskim načrtom. Dela bodo končana predvidoma do konca letošnjega leta, šola pa bo z novim prizidkom dobila 1.453 kvadratnih metrov novih prostorov oziroma 12 novih učilnic, 5 novih kabinetov in ostale spremljajoče prostore. S tem bodo odpravili veliko prostorsko stisko in učencem ter učiteljskemu zboru zagotovili dobre pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Pogodbena vrednost del znaša slaba dva milijona evrov.