Za Pohorje dobra dva milijona evropskih evrov

Območje Pohorja, kamor sodi tudi Rogla, se ponaša z izjemnimi naravnimi danostmi, ki naj bi jih v naslednjih letih še bolj približali javnosti.
Gre za projekt Vizija Pohorje 2030, ki je vreden dobra dva milijona evrov, natančneje 2,1 milijona evrov. Od tega je 1,7 milijona prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Kot so še sporočili iz vladne Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je namen projekta izboljšati razmere na naravovarstveno visoko vrednih območjih, poiskati dodatne rešitve za trajnostni razvoj Pohorja ter usmerjati prostočasne aktivnosti v naravi. Z varstvenimi ukrepi na terenu bodo zagotovili ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšali ohranitveno stanje habitata za 6 živalskih vrst, to so soalpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnj in divji petelin.
Obenem bodo nadgradil izobraževalno – interpretacijske vsebine z namenom osveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000. Tako bodo na zanimiv in izviren način osveščali prebivalstvo o pomenu ohranjanja biotske pestrosti, prav tako bodo predstavili odnos med človekom in naravo na tem območju skozi stoletja.

Oglas