Za celjske osnovnošolce več kot 500 toplih obrokov na dan

Mestna občina Celje je v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami poskrbela, da imajo učenci tudi v času šolanja na daljavo zagotovljen topli obrok. Poskrbela je tudi za varstvo otrok medicinskega osebja Splošne bolnišnice Celje in Zdravstvenega doma Celje.

V Splošni bolnišnici Celje in Zdravstvenem domu Celje je zaradi širjenja novega koronavirusa velika kadrovska stiska. Da bi lahko medicinsko osebje v teh težkih časih opravljalo svoje delo, so poskrbeli za varstvo njihovih otrok. Otroke, ki so učenci od 1. do 5. razreda osnovne šole, varujejo prostovoljci v Celjskem mladinskem centru. Otrokom nudijo tudi učno pomoč in s tem njihove starše zelo razbremenijo. Varstvo je organizirano od 7. ure do 15.30, za tople obroke in malico pa so poskrbeli v Splošnici bolnišnici Celje. Pričakujemo, da bo takšno varstvo potrebovalo okoli 20 otrok na dan.

Več kot 500 obrokov na dan

Mestna občina Celje je v sodelovanju z vsemi celjskimi osnovnimi šolami poskrbela za učence, ki se izobražujejo na daljavo in so izrazili potrebo po zagotovitvi toplih obrokov v tem času. To velja tako za tiste učence, ki so do sedaj že imeli zagotovljeno subvencionirano prehrano v šoli, kakor tudi za vse ostale.

Vsaka šola pripravlja tople obroke v svoji kuhinji. Obroke v posebnih embalažah in vrečkah izročijo učencem ali pa njihovim staršem oziroma zakonitim zastopnikom. Vsaka šola je v skladu z navodili NIJZ sama določila mesto prevzema toplega obroka. Pred dnevi so celjske osnovne šole pripravile in razdelile več kot 500 toplih obrokov, od kateri je bilo več kot 400 brezplačnih. Število prijav na brezplačne in plačljive tople obroke narašča iz dneva v dan.

Ker nekateri učenci oziroma njihovi starši nimajo možnosti, da bi po topel obrok prišli na šolo, so organizirali dostavo. Z vrtčevskimi kombiji vozijo tople obroke na dogovorjene lokacije v posameznih šolskih okoliših. Vsak dan med 12. in 13. uro na tak način razdelijo nekaj več kot 20 toplih obrokov.

Topli obroki za dijake – kuhinja v Dijaškem domu Celje je pripravljena

»Za dijake nam žal še ni uspelo vzpostaviti podobnega sistema zagotavljanja toplih obrokov, saj država ni postavila jasnih standardov in kriterijev kot pri osnovnošolcih, na podlagi katerih bi srednje šole lahko pripravile sezname dijakov, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka.

Pričakujemo, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še ta teden srednjim šolam posredovalo ustrezen dokument in da bodo tudi dijaki dobili tople obroke. Kuhinja v Dijaškem domu Celje, ki bo dijakom zagotavljala tople obroke, je namreč že pripravljena,« so pojasnili na Mestni občini Celje.

Sicer pa so poskrbeli za tiste dijake, katerih starši so vključeni v program javne kuhinje. Poleg staršev, ki so uporabniki javne kuhinje, so do enega toplega obroka na dan v javni kuhinji na I. OŠ Celje upravičeni tudi njihovi otroci. Starši teh otrok lahko pokličejo in sporočijo to informacijo na Center za socialno delo Celje, slednji pa nato posredujejo potrditev v javno kuhinjo, kjer lahko že isti dan, ali najkasneje naslednji dan, prevzamejo topel obrok.

Oglas