Z obnovo vile novih 12 oskrbovanih stanovanj

Družba Nepremičnine Celje, ki je v stoodstotni lasti Mestne občine Celje, je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Vila Vodnikova ulica 14, kjer bo na voljo 12 oskrbovanih stanovanj. Po izboru izvajalca gradbenih del se bodo dela začela v začetku prihodnjega leta.

Projekt predstavlja rekonstrukcijo istoimenskega objekta v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj, v katera se bodo upravičenci lahko vselili v začetku leta 2024. Občina bo poskrbela za zunanjo ureditev. Več o tem pa v aktualnem časopisu Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.