Vse več prošenj za bivanje v Lambrechtovem domu

Število prošenj za sprejem v Lambrechtov dom v Slovenskih Konjicah se povečuje. Zato se čakalne dobe podaljšujejo. Lani so prejeli enkrat več prošenj kot leto pred tem. Po besedah direktorice Irene Vozlič Stjepčević, številnim prošnjam še ne morejo ustreči, prav tako ne morejo napovedati, kdaj bodo koga lahko sprejeli. Prosilce namreč razvrščajo glede na spol, zdravstveno stanje in stopnjo nujnosti. V konjiškem Lambrechtovem domu lahko biva 160 stanovalk in stanovalcev, ob tem oskrbujejo še približno 110 občanov na njihovih domovih v konjiški, zreški in vitanjski občini.